"Enter"a basıp içeriğe geçin

Android Studio’da To-Do List Yapımı

Uygulamanın resimleri:

Bir tane Veritabani adında sınıf oluşturalım. İçerisini aşağıdaki gibi düzenleyelim.

/*SQLiteOpenHelper'dan kalıtalım.*/
public class Veritabani extends SQLiteOpenHelper {

  /*Veritabanı için ad, tablo adı, versiyon ve sütun için değişken oluşturalım.*/
  private static final String DB_NAME="Veritabani";
  private static final int DB_VER = 1;
  public static final String DB_TABLE = "Gorev";
  public static final String DB_SUTUN = "GorevIsmi";


  public Veritabani(Context context) {
    /*Yukarıda tanımlanan değişkenleri kullanalım*/
    super(context, DB_NAME, null, DB_VER);
  }

  @Override
  public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
    /*Tablo oluşturmak için sorgumuzu yazalım. %s olan yerlere virgülden sonra yazılan değişkenlerin geleceği belirtiliyor.*/
    String sorgu = String.format("CREATE TABLE %s (ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,%s TEXT NOT NULL);", DB_TABLE, DB_SUTUN);
    /*SQL kodu çalıştırılıyor.*/
    db.execSQL(sorgu);
  }

  @Override
  public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
    /*Veritabanında oluşan her değişiklik için veritabanında kayıtlı olan tabloyu silip yerine yenisini oluşturarak güncelleme işlemini yapıyor.*/
    String sorgu = String.format("DELETE TABLE IF EXISTS %s", DB_TABLE);
    /*Yazılan sorguyu uyguluyor.*/
    db.execSQL(sorgu);
    /*onCreate'e göndererek tabloyu oluşturuyor.*/
    onCreate(db);
  }

  public void yeniGorevEkle(String gorev){
    /*getWritableDatabase ile yazılabilir/okunabilir bağlantı oluşturuluyor.*/
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    /*Veritabanı işlemleri için ContentValues oluşturuluyor.*/
    ContentValues values = new ContentValues();
    /*MainActivity'den gelen gorev değerini alarak veritabanına kaydediyoruz.*/
    values.put(DB_SUTUN, gorev);
    /*Veritabanına satır eklemek için kullanılan kod.*/
    db.insertWithOnConflict(DB_TABLE,null, values, SQLiteDatabase.CONFLICT_REPLACE);
    /*Veritabanı bağlantısı kapatılıyor.*/
    db.close();
  }

  public void gorevSil(String gorev){
    /*getWritableDatabase ile yazılabilir/okunabilir veritabanı bağlantısı oluşturuluyor.*/
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    /*MainActivity'den gelen gorev değerini silmek için aşağıdaki sorgu yazılıyor.*/
    db.delete(DB_TABLE,DB_SUTUN + " = ?", new String[]{gorev});
    /*Veritabanı bağlantısı kapatılıyor.*/
    db.close();
  }

  /*Veritabanına kaydedilen tüm verileri çağırmak için aşağıdaki metot kullanılıyor. Tüm verileri ArrayList içine kaydediyor.*/
  public ArrayList<String> tumGorevleriGetir(){
    /*Bir tane ArrayList listesi oluşturuluyor.*/
    ArrayList<String> gorevListesi = new ArrayList<>();
    /*getReadableDatabase ile sadece okunabilir bir veritabanı bağlantısı oluşturuluyor.*/
    SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
    /*Cursor ile sorgumuzu yapıyoruz. Tablonun içindeki tüm sütunları cursor'a aktarıyoruz.*/
    Cursor cursor = db.query(DB_TABLE, new String[]{DB_SUTUN},null,null,null,null,null);
    /*Sonraki kayıt olmayana kadar dönmeye devam ediyor.*/
    while(cursor.moveToNext()){
      /*Her sütunun sırasını alıyor...*/
      int index = cursor.getColumnIndex(DB_SUTUN);
      /*...gorevListesi listesine aktarıyor.*/
      gorevListesi.add(cursor.getString(index));
    }
    /*cursor ve veritabanı kapatılıyor. gorevListesi döndürülüyor.*/
    cursor.close();
    db.close();
    return gorevListesi;
  }
}

 

Tasarım ayarlarından kaçınarak sade halde activity_main.xml dosyasını atıyorum.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <ListView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/gorevListView"/>

</RelativeLayout>

 

row.xml ile eklenen görevler için bir tane TextView ve silmek içinde bir tane Button tanımlaması yapılıyor. Layout klasörü altına tanımlayalım.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent">

  <TextView
    android:id="@+id/gorev_basligi"
    android:text="Örnek"
    android:textSize="20sp"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content" />

  <Button
    android:id="@+id/btnDelete"
    android:text="SİL"
    android:layout_alignParentEnd="true"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:onClick="gorevSil" />

</RelativeLayout>

 

Menüde bulunan + işareti için bir tane daha xml oluşturacağız. Bunun için res klasörüne sağ tık ile new -> Android Resource File seçin. File Name kısmını menu, Resource Type kısmını Menu seçin ve ok diyerek işlemi bitirin.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  >

  <item
    android:id="@+id/yeni_gorev_ekle"
    android:icon="@android:drawable/ic_menu_add"
    android:title="Yeni Görev Ekle"
    app:showAsAction="always"
    />
</menu>

 

Icon kısmında var olan bir simge kullanıyoruz. showAsAction ile actionBar üstünde sürekli gözükmesini sağlıyoruz. MainActivity.java sınıfını açıklamaları ile birlikte aşağıya bırakıyorum.

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  /*Veritabani nesnesi, adapter ve listView tanımlayalım.*/
  Veritabani veritabani;
  ArrayAdapter<String> mAdapter;
  ListView gorevListesi;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    /*Veritabani nesnesi oluşturalım.*/
    veritabani = new Veritabani(this);
    /*Görevlerin yazılacağı listView bağlantısını yapalım. gorevListView, activity_main.xml'de tanımlanmıştı.*/
    gorevListesi = (ListView) findViewById(R.id.gorevListView);
    /*Tüm görevleri getirmesi için kullanacağımız metot.*/
    tumGorevleriGetir();
  }

  private void tumGorevleriGetir() {
    /*Veritabanı sınıfında yazılan tumGorevleriGetir metodundan kayıtların hepsini listeye aktardık.*/
    ArrayList<String> gorevArrayListesi = veritabani.tumGorevleriGetir();
    /*Adapter null olana kadar sorgu çalışıyor.*/
    if (mAdapter == null){
      mAdapter = new ArrayAdapter<String>(this, R.layout.row, R.id.gorev_basligi, gorevArrayListesi);
      gorevListesi.setAdapter(mAdapter);
    }
    else{
      mAdapter.clear();
      mAdapter.addAll(gorevArrayListesi);
      mAdapter.notifyDataSetChanged();
    }
  }

  /*menu.xml'li tanımlamak için onCreateOptionMenu'yü Override edelim.*/
  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    /*xml'i bağlayalım.*/
    getMenuInflater().inflate(R.menu.menu,menu);
    /*İkon rengini beyaz yapalım. return hariç alttaki kodları yapmasanızda olur.*/
    Drawable icon = menu.getItem(0).getIcon();
    icon.mutate();
    icon.setColorFilter(getResources().getColor(android.R.color.white), PorterDuff.Mode.SRC_IN);
    return super.onCreateOptionsMenu(menu);
  }

  /*Menüden seçilen elemanlar için yapılacak işlemleri onOptionsItemSelected içerisinde belirtiyoruz. Yani ekranda + tuşuna basınca yapılacakları belirteceğiz.*/
  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    /*Menüde tıklanan itemin id değerini alıyor.*/
    switch (item.getItemId()){
      /*Alınan id değeri yeni_gorev_ekle ise alttaki işlemleri yapacak.*/
      case R.id.yeni_gorev_ekle:
        /*Yeni bir tane EditText oluşturuyor.*/
        final EditText gorevEditText = new EditText(this);
        /*Dialog ekranı oluşturuluyor.*/
        AlertDialog dialog = new AlertDialog.Builder(this)
            /*Dialog ekranının başlığı:*/
            .setTitle("Yeni Görev Ekle")
            /*Dialog ekranının mesajı*/
            .setMessage("Ne yapmak istiyorsun?")
            /*Dialog ekranında yukarıda oluşturulan EditText'i gösteriyoruz.*/
            .setView(gorevEditText)
            /*Olumlu cevap butonuna basılırsa (yani sağ taraftakine) yapılacak işlemler tanımlanıyor.*/
            .setPositiveButton("Ekle", new DialogInterface.OnClickListener() {
              @Override
              public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
                /*EditText'ten alınan değeri gorev değişkenine aktarıyoruz.*/
                String gorev = String.valueOf(gorevEditText.getText());
                /*veritabanında oluşturduğumuz yeniGorevEkle metoduna bu değeri gönderim ekleme işlemini yapıyoruz.*/
                veritabani.yeniGorevEkle(gorev);
                /*Her görev eklendiğinde ekrandaki görevler otomatik yenilensin diye tumGorevleriGetir metodunu tekrar tanımlıyoruz.*/
                tumGorevleriGetir();
              }
            })
            /*Olumsuz butona yani soldakine basılırsa ekranı kapatıyor.*/
            .setNegativeButton("Vazgeç",null)
            .create();
        /*Dialog ekranını gösteriyoruz.*/
        dialog.show();
        return true;
    }
    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }

  /*Sil butonuna basılınca yapılacak olan işlemleri yapıyoruz.*/
  public void gorevSil(View view){
    View parent = (View)view.getParent();
    TextView gorevEditText = (TextView)parent.findViewById(R.id.gorev_basligi);
    String gorev = String.valueOf(gorevEditText.getText());
    veritabani.gorevSil(gorev);
    tumGorevleriGetir();
  }
}

Projenin kaynak kodları aşağıda:

https://github.com/Osmananilozcan/ToDoList

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.